F.A.Q.

De Peuterspeelzaal is vier dagen per week geopend, namelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Er zijn in principe twee basisgroepen:

 

  • Groep 1: dinsdag- en vrijdagochtend
  • Groep 2: maandag- en donderdagochtend

In overleg zijn andere combinaties van dagdelen mogelijk.


U kunt uw peuter alijd aanmelden voor een extra dagdeel ter voorbereiding op de basisschool. Als

we plek hebben, bieden we die mogelijkheid graag aan.


  • Brengen: 8.30 - 9.00 uur
  • Halen: 12.15 - 12.30 uur

 

Tijdens het brengen van uw kind is er de mogelijkheid om een kop koffie of thee te drinken.

Om 9.00 uur start juf Alet de ochtend met een vast ritueel, dit om duidelijkheid en structuur te

bieden aan de peuters. We willen u verzoeken om op de afgesproken tijd afscheid te nemen van uw

kind.

Iedere ochtend is er een gezamenlijk moment dat de peuters aan tafel gaan om wat te drinken en te

eten. Voor deze momenten is het de bedoeling dat u zelf iets te eten en drinken meegeeft aan uw

kind. Geef bij voorkeur iets gezonds mee.

Is uw kind nog niet zindelijk? Dan graag een schone luier meegeven, doekjes zijn aanwezig en voor

nood natuurlijk ook extra luiers. Er zijn schone kleren aanwezig mocht uw kind een natte broek

krijgen door een ongelukje.

Is uw kind nog niet zindelijk? Dan graag een schone luier meegeven, doekjes zijn aanwezig en voor

nood natuurlijk ook extra luiers. Er zijn schone kleren aanwezig mocht uw kind een natte broek

krijgen door een ongelukje.

Als uw kind ziek is en niet kan komen, dan willen we graag dat u dit telefonisch doorgeeft aan de juf.
Mocht u twijfelen of uw kind de peuterspeelzaal wel of niet kan bezoeken, bijvoorbeeld omdat uw
twijfelt of de ziekte besmettelijk is dan dient u ten alle tijden contact op te nemen met de juf. 

Zij besluit of uw kind de peuterspeelzaal mag bezoeken en stelt eventueel de andere ouders op de
hoogte.

De verjaardag van uw kind wordt uitgebreid gevierd. Uw kind krijgt een feesthoed, er wordt gezongen

en uw kind mag trakteren.

Als u het leuk vindt kunt u ook het dagdeel waarop uw kind zijn of haar verjaardag viert bijwonen. 

Het afscheid van uw kind valt meestal samen met de verjaardag en wordt dan ook zo gevierd. 

Wanneer uw kind gaat trakteren vanwege een verjaardag, het afscheid of een andere gebeurtenis met een feestelijk tintje, is het verstandig om vooraf te overleggen met de juf of er kinderen zijn met eventuele (voedsel) allergie. 

Houd met de traktatie rekening met de leeftijd van

de kinderen. Een peutermaag/-mondje is gauw gevuld.

U kunt hier het inspectierapport downloaden en bekijken.

De algemene voorwaarden kunt u als PDF bestand downloaden

Ons registratie nummer voor het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP):

892169126

De algemene voorwaarden van 2023/2024 kunt u hier als PDF bestand downloaden.

  • Ons uurtarief in 2023 is € 8,95.

Eén dagdeel:

• 40 weken per jaar peuteropvang, geen opvang tijdens schoolvakanties;

• minimale afname vier aaneengesloten uren per week;

• berekening:

vier uur per week gedurende 40 schoolweken per jaar = 160 uur per jaar

160 uur per jaar gedeeld door 12 maanden = 13,33 uur per maand.


Twee dagdelen:

• 40 weken per jaar peuteropvang, geen opvang tijdens schoolvakanties;

• minimale afname acht uur per week, verdeeld over twee dagdelen;

• berekening:

acht uur per week gedurende 40 schoolweken per jaar = 320 uur per jaar

320 uur per jaar gedeeld door 12 maanden = 26,67 uur per maand.


Drie dagdelen:

• 40 weken per jaar peuteropvang, geen opvang tijdens schoolvakanties;

• minimale afname 12 uur per week, verdeeld over drie dagdelen;

• berekening:

12 uur per week gedurende 40 schoolweken per jaar = 480 uur per jaar

480 uur per jaar gedeeld door 12 maanden = 40 uur per maand.

Luierrecycling

Onze peuterspeelzaal doet mee aan het project luierrecycling!

Kijk voor meer informatie op: www.luierrecyclingnederland.nl.

 

Contact Us

Neem contact op met ons

Hier vindt u alle contact informatie

Bezoek ons

Achterweg 1

Onderdendam

Bel ons

050 - 85 17 395

Email ons

onderdendamspeelt@gmail.com